Hem tret el celo… i ara què?
The tape is already removed…and now what?!
Hemos quitado el celo… ¿Y ahora qué?

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Durant la restauració s’ha separat la cinta adhesiva del paper, traient-ne el greix d’ambdós suports. Plànol de les Escoles Pies, en paper ceba delineat a llapis de grafit, de l’arquitecte Barba Corsini. És dels anys 60 i pertany a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Més sobre el CELO, o sobre com s’ha RESTAURAT.

ENGLISH: During the restoration treatment the fatty adhesive has been removed from the tape and the paper. Plan of “Escoles Pies” on onion skin paper and graphite pencil, by the architect Barba Corsini (c.1960). It belongs to the Association of Architects of Catalonia (CoAC). More about SENSITIVE TAPES or about this particular RESTORATION.

CASTELLANO: Duramte el proceso de restauración se eliminó el adhesivo graso de la cinta plástica de celo y del soporte papel al que estaba pegada. Plano de las Escuelas Pías en papel cebolla delineado a lápiz de grafito, del arquitecto Barba Corsini. Es de los años 60 y pertenece al archivo del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC). Más sobre el CELO o sobre cómo se ha RESTAURADO.