cat: Si traiem el celo… traiem el dibuix!
eng: If the tape is removed… so is the drawing!
esp: Si quitamos el celo… ¡quitamos el dibujo!

(cat – eng – esp):

CATALÀ: No podem extirpar els danys del paper tan fàcilment… perque les línies de dibuix estan sobre la tira autoadhesiva de celo, i no sobre el paper! Plànol en paper ceba delineat a llapis de grafit, de l’arquitecte Barba Corsini. És dels anys 60 i pertany a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Més sobre el CELO, o sobre com s’ha RESTAURAT.

ENGLISH: We can’t separate the damage from the paper that easy… because the drawing lines are on the sellotape, not on the paper! Drawing on onion skin paper and graphite pencil, by the architect Barba Corsini (c.1960). It belongs to the Association of Architects of Catalonia (CoAC). More about SENSITIVE TAPES or about this particular RESTORATION.

CASTELLANO: No podemos extirpar los daños tan fácilmente… poruqe las líneas del dibujo están sobre la cinta autoadhesiva de celo, y no sobre el papel! Plano en papel cebolla delineado a lápiz de grafito, del arquitecto Barba Corsini. Es de los años 60 y pertenece al archivo del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC). Más sobre el CELO o sobre cómo se ha RESTAURADO.