cat: Plànol després de restaurar
eng: Plan after restoration
esp: Plano después de restaurar

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Dibuix manuscrit a tinta sobre paper vegetal. La cinta plàstica s’ha retirat i s’ha tornat a posar de nou, substituint l’adhesiu greixós per un altre d’acrílic aplicat per re-humectació. Plànol de l’arquitecte Bonet Castellana, del Canòdrom de la Meridiana (Barcelona) construït als anys 60. Pertany al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Més sobre el CELO, o sobre com s’ha RESTAURAT.

ENGLISH: Drawing on tracing paper and ink. The plastic tape has been removed and relocated again, replacing the fatty adhesive by an acrylic one applied by remoisture. Plan by architect Bonet Castellana, Dog Track Meridiana (Barcelona) built in the 60’s. It belongs to the Association of Architects of Catalonia (CoAC). More about SENSITIVE TAPES or about this particular RESTORATION.

CASTELLANO: Dibujo manuscrito a tinta en papel vegetal. La cinta plástica se ha retirado y se ha vuelto a poner de nuevo, sustituyendo el adhesivo graso por otro de acrílico aplicado por rehumectación. Plano del arquitecto Bonet Castellana, del Canódromo de la Meridiana (Barcelona) construído en los años 60. Pertenece al Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC). Más sobre el CELO o sobre cómo se ha RESTAURADO.