La restauradora Amparo Escolano a SFLAC
Conservator Amparo Escolano at SFLAC workshop
La restauradora Amparo Escolano en SFLAC

Paper conservator Amparo Escolano at SFLAC workshop

(cat – eng – esp):

CATALÀ: La restauradora Amparo Escolano no perdona amb el retoc! L’aquarel·la més subtil i la llacuna més compromesa desapareixen totalment a la vista després del seu retoc. Aquí la veiem al seu taller de Palm Beach, el South Florida Art Conservation. Llegir l’ENTRADA completa.

ENGLISH: Conservator Amparo Escolano is de queen of retouching! The most subtle watercolour, or the worst controversial gap desappear completely after her retouching. Here at her studio in Palm Beach, South Florida Art Conservation. Read whole POST.

CASTELLANO: La restauradora Amparo Escolano no perdona con el retoque! La acuarela más sutil y la laguna más comprometida desaparecen totalmente a la vista después de su retoque. Aquí la vemos en su taller de Palm Beach, el South Florida Art Conservation. Leer la ENTRADA completa.