Ocells d’Amèrica, gravat de John J. Audubon
Birds of America, print by James J. Audubon
Pájaros de América, grabado de James J. Audubon

Birds of America, print by James John Audubon. Restoration of plate 76

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Virginian Partridge (Northern Bobwhite) under attack by a young red-shouldered hawk, (“Perdiu de Virgínia (Bobwhite del Nord) sent atacada per un jove falcó d’espatlla vermella”) il·lustració número 76 de Birds of America (“Ocells d’Amèrica”) de John James Audubon (s.XIX), pintor i ornitòleg francès nacionalitzat americà. Gravat, imprès i acolorit per R. Havell. L’arravatament i naturalitat de l’escena representada és digna d’una instantània del National Geographic, no és d’estranyar que causés sensació a la comunitat científica i artística de la seva època. A l’esquerra abans de restaurar; i a la dreta després de blanqueig per llum i durant l’aplanat a la taula calenta. Llegir l’ENTRADA completa.

ENGLISH: “Virginian Partridge (Northern Bobwhite) under attack by a young red-shouldered hawk” illustration # 76 of “Birds of America” by Audubon; engraved, printed and coloured by R. Havell. The outburst and naturalness of the depcited scene is worth a National Geographic snapshot, not surprisingly these prints made heads turn in the scientific and artistic community of his time. Left: the print before the restoration. Right: after light bleaching, during the flattenning on the the vacuum table.Read whole POST.

CASTELLANO: Virginian Partridge (Northern Bobwhite) under attack by a young red-shouldered hawk (“Perdiz de Virginia (Bobwhite del norte) siendo atacada por un joven halcón de espalda roja”), ilustración número 76 de Birds of America (“Pájaros de América”) de John James Audubon. (s.XIX), pintor y ornitólogo francés nacionalizado americano. Grabado impreso y coloreado por R. Havell. El albedrío y naturalidad de la escena representada es digna de una instantánea del National Geographic, no en vano causó furor en la comunidad científica y artística de su época. En la imagen de la izquierda antes de restaurar, y a la derecha en la fase final, después del blanqueo mediante luz y durante el aplanado en la mesa caliente. Leer la ENTRADA completa.