Antiga restauració en gravat de Dürer
Ancient restoration on a Dürer print
Antigua restauración en grabado de Durero

Holy Trinity, woodcut by Albrecht Dürer (detail of restoration)

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Santíssima Trinitat. Gravat en xilografia d’Albrecht Dürer, 1511 (col·lecció privada). Detall corresponent a l’antic retoc (repassat amb una línia blanca digitalment). Llegir l’ENTRADA completa.

ENGLISH: Holy Trinity. Woodcut by Albrecht Dürer, 1511 (privat collection). Detail corresponding an ancient retouching of the print, highlighted by a white line (digital effect). Read whole POST.

CASTELLANO: Santísima Trinidad. Grabado en xilografía de Alberto Durero, 1511 (colección privada). Detalle del antiguo retoque, repasado digitalmente con una linea blanca. Leer la ENTRADA completa.