Taller de restauració SFLAC
South Florida Art Conservation workshop
Taller de restauración SFLAC

South Florida Art Conservation workshop (SFLAC)

(cat – eng – esp):

CATALÀ: El taller de restauració SFLAC és ampli, lluminós, ben equipat, ple d’obres magnífiques, i té el millor ambient de treball… És el resultat de la tenacitat, experiència i sintonia d’Amparo Escolano (al fons) i Jerónimo Pérez, restauradors del South Florida Art Conservation. Llegir l’ENTRADA completa.

ENGLISH: The restoration workshop SFLAC is spacious, bright, well-equipped, full of magnificent artworks and has the best working environment … it is the result of tenacity, experience and good dynamics of both Amparo Escolano (background) and Jerónimo Pérez, conservators at South Florida Art Conservation. Read whole POST.

CASTELLANO: El taller de restauración FLAC es amplio, luminoso, bien equipado, lleno de obras magníficas, y tiene el mejor ambiente de trabajo … Es el resultado de la tenacidad, experiencia y sintonía de Amparo Escolano (al fondo) y Jerónimo Pérez, restauradores del South Florida Art Conservation. Leer la ENTRADA completa.