Taller de restauració Arxiu Nacional d’Andorra
National Archive of Andorra conservation studio
Taller de restauración Archivo Nacional de Andorra

CATALÀ: Esquerra: Esther Carrillo al taller de restauració. Dreta: Abans i després de la restauració d’un lligall del s.XVI molt peculiar. Llegeix l’ENTRADA completa per saber-ne més.

ENGLISH: Left: Esther Carrillo at the conservation laboratory. Right: Before and after the conservation treatment for a very peculiar manuscript from 16th century. Read the whole POST to know more.

CASTELLANO: Izquierda: Esther Carrillo en el taller de restauración. Derecha: Antes y después de la restauración de un legajo muy peculiar del siglo XVI. Lee la ENTRADA completa para saber más.