Laminació
Lining
Laminación

Cat. – Eng. – Esp.

CATALÀ: Tècniques orientals per a la restauració del esbossos de Sorolla. Laminació amb paper japonès (procés de restauració). Patricia Real, Aida Nunes, Gemma Contreras, Ángel Calderón, Rita Udina i Javier Bueno (d’esquerra a dreta). Llegir-ne més aquí.

ENGLISH: Sōkō conservation for large scale sketches by Sorolla. Conservation process: lining with japanese paper. Patricia Real, Aida Nunes, Gemma Contreras, Ángel Calderón, Rita Udina and Javier Bueno (from left to right). Read more here.

CASTELLANO: Restauración de los bocetos Sorolla con técnicas orientales. Consolidación (laminación) con papel japonés: proceso de restauración. Patricia Real, Aida Nunes, Gemma Contreras, Ángel Calderón, Rita Udina y Javier Bueno (De izquierda a derecha), Leer más aquí.