Hake: Noribake

Cat. – Eng. – Esp.

CATALÀ: Tècniques orientals per a la restauració del esbossos de Sorolla. Tallant les bandes de paper japó de les vores amb la brotxa Noribake. Si us hi fixeu hi ha tres diferents plegadores: una d’òs (esquerra), una de Teflón (blanca, al centre) i una de bambú (japonesa) a la dreta. Llegir-ne més aquí. Veure altres entrades sobre pinzells japonesos.

ENGLISH: Sōkō conservation for large scale sketches by Sorolla. Cutting washi with noribake brush, in order to do the stripes on the edges. Read more here. See other posts about japanese brushes.

CASTELLANO: Restauración de los bocetos Sorolla con técnicas orientales. Cortando las bandas de papel japonés por los márgenes con la brocha Noribake. Leer más aquí. Conocer más sobre las brochas japonesas.