Després de consolidar
After consolidation
Después de consolidar

Cat. – Eng. – Esp.

CATALÀ: Tècniques orientals per a la restauració del esbossos de Sorolla. Després de la consolidació. Gemma Contreras, Javier Bueno, Rita Udina i Aida Nunes (d’esquerra a dreta). Llegir-ne més aquí.

ENGLISH: Sōkō conservation for large scale sketches by Sorolla. Sorolla sketch, gouache on kraft paper, after conservation. Gemma Contreras, Javier Bueno, Rita Udina and Aida Nunes (from left to right). Read more here.

CASTELLANO: Restauración de los bocetos Sorolla con técnicas orientales. Bocetos de Sorolla. Gouache sobre papel. Después de la consolidación. Gemma Contreras, Javier Bueno, Rita Udina y Aida Nunes (De izquierda a derecha). Leer más aquí.