Thycore

Cat. – Eng. – Esp.

CATALÀ: Tècniques orientals per a la restauració del esbossos de Sorolla. L’esbós just abans d’enganxar les bandes de paper japó sobre el Thycore. Llegir-ne més aquí.

ENGLISH: Sōkō conservation for large scale sketches by Sorolla. The sketch just before attaching the japanese flaps onto the Thycore. Read more here.

CASTELLANO: Restauración de los bocetos Sorolla con técnicas orientales. El boceto justo antes de encolar las bandas de papel japonés sobre el Thycore. Leer más aquí.