Castor oil organogel – Peggy 6 hydrogel

Castor oil organogel - Peggy hydrogel. Gels applied to pressure sensitive tapes (duct tape, or suck tape)

Cat. – Eng. – Esp.

CATALÀ: Gels, microemulsions i nanotecnologia aplicats a la restauració de paper: darrers avenços.
Esquerra: organogel embegut en dissolvent no polar per a estovar un precinte, cinta d’embalar, o cinta marró. Dreta: Peggy 6, hidrogel embegut en aigua destil·lada per a retirar taques d’humitat (a l’esquerra, a sota) en un paper brut. El gel ja ha absorbit part de la brutícia de l’aurèola.
Llegir-ne més aquí.

ENGLISH: Gels, microemulsions and nanotechnology applied to pressure sensitive tapes removal (paper conservation).
Left: organogel soaked in a non polar solvent in order to swell a duct tape (or duck tape) adhesive. Right: Peggy 6, hydrogel soaked in distilled water in order to remove tide-lines (left, bottom) from a board. The gel has already absorbed part of the dirt on the stain.
Read more here.

CASTELLANO: Geles, microemulsiones y nanotecnología aplicada a la restauración de papel: últimos avances.
Izquierda: organogel embebido en disolvente no polar para ablandar una cinta de embalar, precinto marrón. Derecha: Peggy 6, hidrogel embebido en agua destilada para retirar manchas de cercos (en la izquierda, debajo) en un papel sucio. El gel ya ha absorbido parte de la suciedad del cerco.
Leer más aquí.