Restes de Filmoplast® extretes amb goma Crepé
Filmoplast® residues, removal with crepé rubber
Residuos de Filmoplast® retirados con goma Crepé

pressure sensitive tapes removal - Crepe rubber

Cat. – Eng. – Esp.

CATALÀ: Gels, microemulsions i nanotecnologia aplicats a la restauració de paper: darrers avenços.
Un cop tret el suport de paper (per al cas de Filmoplast®), la resta d’adhesiu es retira mecànicament amb una goma de crepé (de cautxú), evitant l’ús de dissolvents.
Llegir-ne més aquí.

ENGLISH: Gels, microemulsions and nanotechnology applied to pressure sensitive tapes removal (paper conservation).
Once the paper backing is removed (in the case of Filmoplast®), the adhesive is removed with crepé rubber, avoiding the use of solvents.
Read more here.

CASTELLANO: Geles, microemulsiones y nanotecnología aplicada a la restauración de papel: últimos avances.
Una vez retirado el soporte de papel (para el caso de Filmoplast®), el resto de adhesivo se retira mecánicamente con goma de crepé (de caucho), evitando el uso de disolventes.
Leer más aquí.