Inpainting & Loss Compensation on Paper: Kate and Chiara

ENGLISH: Participants of the conservation course “Inpainting and Loss Compensation on Paper”. Kate Chan (Hong Kong), Chiara Fornaciari (Vatican Museum). More information here.

CATALÀ: Els participants del curs de reintegració i retoc en restauració de paper. Kate Chan (Hong Kong), Chiara Fornaciari (Museus del Vaticà). Més informació.

CASTELLANO: Los participantes del curso de reintegración y retoque en restauración de papel. Kate Chan (Hong Kong), Chiara Fornaciari (Museos Vaticanos). Más información.