Jamila, conservator from The National Records and Archives Authority (Oman)

ENGLISH: Manuscripts conservator Jamila Al Mamari, from The National Records and Archives Authority (Oman) during the Workshop on Paper, Leather and Photographs Conservation (Premià de Mar, Spain). She is checking the presence of iron cations in an iron gall ink manuscript.

CATALÀ: La restauradora Jamila Al Mamari, de l’Autoritat Nacional d’Arxius i Documents (Sultanat d’Oman), durant el Curs de restauració de paper, pell i fotografies, a Premià de Mar. Està comprovant la presència de cations ferro en un manuscrit amb tintes metal·lo-àcides.

CASTELLANO: La restauradora Jamila Al Mamari, de la Autoridad Nacional de Archivos y Documentos (Sultanato de Omán), durante el Curso de restauración de papel, piel y fotografías, en Premià de Mar (Cataluña, España). Está comprobando la presencia de cationes hierro en un manuscrito con tintas metaloácidas.