Khalid, conservator from The National Records and Archives Authority (Oman)

ENGLISH: Conservator Khalid Al Salmi, from The National Records and Archives Authority (Oman) during the Workshop on Paper, Leather and Photographs Conservation (Premià de Mar, Spain). Looking through the visor of an ancient camera, during the session about photographs conservation, lead by Jordi Mestre. Photo: Márk Somogyi.

CATALÀ: El restaurador Khalid Al Salmi, de l’Autoritat Nacional d’Arxius i Documents (Sultanat d’Oman), durant el Curs de restauració de paper, pell i fotografies, a Premià de Mar. Mirant pel visor d’una càmera antiga, durant la sessión de conservació de fotografies, a càrrec de Jordi Mestre. Foto: Márk Somogyi.

CASTELLANO: El restaurador Khalid Al Salmi, de la Autoridad Nacional de Archivos y Documentos (Sultanato de Omán), durante el Curso de restauración de papel, piel y fotografías, en Premià de Mar (Cataluña, España). Mirando por el visor de una cámara antigua, durante la sesión de conservación de fotografías, a cargo de Jordi Mestre. Foto: Márk Somogyi.