Els tres reis d’orient avancen sobre manuscrit degradat d’un protocol notarial

Felicitació de Nadal 2007: Els tres reis d'orient avancen sobre manuscrit degradat d'un protocol notarial

Felicitació de Nadal 2007
Els tres reis d’orient avancen sobre manuscrit degradat d’un protocol notarial.
Aquest pertany a l’arxiu Comarcal de Girona, i respon al projecte de l’extracció de maculatures hebrees de l’interior de les cobertes dels volums enquadernats en lligalls d’arxiu.