Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, orla de 1901

CATALÀ: Dos exemplars originals la de la primera generació de farmacèutics de la Universitat de Barcelona (1901). El de l’esquerra mutilat, sense la decoració del marge. És probable que es mutilés durant la guerra civil, degut degut al lema republicà que hi era representat. A l’escut de la dreta (de la Generalitat de Catalunya), encadenat, s’hi llegeix: “Any 187 de la pèrdua de les nostres llibertats”. L’exemplar de la dreta està complet però amb taques d’humitat i foxing. Veure tots les dades d’aquest PROJECTE.

ENGLISH:

CASTELLANO: Dos ejemplares originales de la primera generación de farmacéuticos de la Universidad de Barcelona (1901). El de la izquierda, mutilado, sin la decoración del margen. Es probable que fuera mutilada durante la guerra civil, pues tenía representado un lema claramente republicano. En el escudo de la derecha (de la Generalidad de Cataluña), encadenado, se lee: “Año 187 de la pérdida de nuestras libertades”. El ejemplar de la izquierda está completo, pero con cercos de humedad y foxing. Ver todos los datos de este PROYECTO.