Facsímil

CATALÀ: Orla reproduïda (facsímil), imprès en cartolina i paper brillant (per a la base de fons i la fotografia, respectivament). S’han tret les taques de fòxing i aurèoles d’humitat, digitalment. Veure tots les dades d’aquest PROJECTE.

ENGLISH:

CASTELLANO: Orla reproducida (facsímil), impreso en cartulina y papel brillante (para la base del fondo y la fotografía, respectivamente). S han reotcado digitalmente el fóxing y los cercos de humedad. Ver todos los datos de este PROYECTO.