Restauració de cartell de la Feria de Sevilla
Restoration of Sevilla Fair poster
Restauración de cartel de la Feria de Sevilla

CATALÀ: Imatge prèvia (esquerra) i posterior a la restauració (dreta) d’un cartell de gran format. Veure totes les dades del PROJECTE i del cartell. Col·lecció privada: Fons Documental i col·leccions Joaquín Rubio SD.

ENGLISH: Previous image (left) and afterwards (right) to the restoration of a large scale poster. See complete data from this PROJECT and poster. Private colection: Documentary holding and collections Joaquín Rubio SD.

CASTELLANO: Imagen previa (izquierda) y posterior (derecha) a la restauración de un cartel de la feria de Sevilla, de gran formato. Ver datos completos del PROYECTO y del cartel. Colección privada: Fondo Documental y colecciones Joaquín Rubio SD.