Taques d’humitat, goma laca, arrugues

(català / english / castellano)

CATALÀ: Aurèoles d’humitat i clivelles en la superfície. Abans (esquerra) i després de restaurar (dreta). Veure totes les dades d’aquest PROJECTE o llegir l’ENTRADA AL BLOG per saber com s’ha restaurat.

ENGLISH: Tide-line stains and cracks in the surface. Before (left) and after restoration (right). See whole data for this PROJECT, or read the POST to know how it was restored.

CASTELLANO: Cercos de humedad y grietas en la superficie. Antes (izquierda) y después de restaurar (derecha). Ver todos los datos de este PROYECTO, o visitar la ENTRADA en el BLOG para saber cómo se ha restaurado.