Restauració de cartell rus: Treure cinta de pintor
Russian poster conservation: masking tape removal
Restauración de cartel ruso: quitar cinta de enmascarar

Pressure sensitive tape (masking tape) removal

CATALÀ: Cartell imprès, 57 x 107 cm, 1959. во имя мира и пгogreссa! (“En nom de la pau i el progrés!”). Col·lecció privada. A l’esquerra, estat previ a la restauració: el paper tenia profusió de cinta de pintor i esparadraps. A la dreta el restaurador Àlex Rocosa traient les cintes autoadhesives greixoses (cinta de pintor o d’emmascarar). Veure més dades del PROJECTE, o llegir l’ENTRADA.

ENGLISH: Printed poster, 57 x 107 cm, 1959. во имя мира и пгogreссa! (“In the name of peace and progress!”). Private collection. Left: The poster had plenty of tapes and scotchs of all kinds (before conservation). Right: conservator Àlex Rocosa removing pressure sensitive tapes (masking tape removal). See more data for this PROJECT, or read the POST.

CASTELLANO: Cartel impreso, 57 x 107 cm, 1959. во имя мира и пгogreссa! (“¡En nombre de la paz y el progreso!”). Colección privada. En la izquierda, estado previo a la restauración: el papel tenía profusión de cinta de pintor y esparadrapos. En la derecha el restaurador Àlex Rocosa retirando las cintas autoadhesivas grasas (cinta de pintor o de enmascarar). Ver más datos del PROYECTO, o leer la ENTRADA.