Cartells russos: Reintegració i laminació
Russian posters: Infilling and lining
Carteles rusos: Reintegración y laminación

CATALÀ: Cartells russos de propaganda comunista (1959, paper imprès a litografia), col·lecció privada. Esquerra: во имя мира и пгogreссa! (“En nom de la pau i el progrés!”), durant la reintegració, pel revers, amb paper tenyit prèviament amb pintura acrílica. Dreta: мы придем к победе коммунисцтиссесьзково труда (“Assolirem la victòria amb la labor comunista”), durant al laminació. El restaurador Àlex Rocosa aplicant una capa de paper japó pel revers. Veure més dades del PROJECTE, o llegir l’ENTRADA.

ENGLISH: Russian posters with communist propaganda (1959, lithograph on paper) Left: во имя мира и пгogreссa! (“In the name of peace and progress!”), during the infilling process, applying dyed paper with acrylic painting on the back of the poster. Right: мы придем к победе коммунисцтиссесьзково труда (“We will come to a communist labour victory”), during the consolidation. Conservator Àlex Rocosa lining the poster from the back with a japanese tissue. See more data for this PROJECT, or read the POST.

CASTELLANO: Carteles rusos de propaganda comunista (1959, papel impreso en litografía), colección privada. Izquierda: во имя мира и пгogreссa! (“En nombre de la paz y el progreso!”), Durante la reintegración, por el reverso, con papel teñido previamente con pintura acrílica. Derecha: мы придем к победе коммунисцтиссесьзково труда (“Lograremos la victoria con la labor comunista”), durante la laminación. El restaurador Àlex Rocosa aplicando una capa de papel japón por el reverso. Ver más datos del PROYECTO, o leer la ENTRADA.