Restauració d’aquarel·la d’Emili Armengol i Gall
Restoration of watercolour by Emili Armengol i Gall
Restauración de acuarela de Emili Armengol i Gall

(català – english – castellano):

CATALÀ: Restauració d’aquarel·la del pintor Emili Armengol i Gall (c.1930). Veure dades completes del PROJECTE.

ENGLISH: Restoration of a watercolour drawing by catalan painter Emili Armengol i Gall (c.1930). See complete data of this PROJECT.

CASTELLANO: Restauración de una acuarela del pintor catalán Emilio Armengol i Gall (c.1930). Ver datos completos del PROYECTO.