Neteja humida i desacidificació
Wet cleaning and deacidification
Limpieza húmeda y desacidificación

(Cat – Eng – Esp):

CATALÀ. El ciclista Pallarès fent-se un bany en sals d’hidròxid de calci, que farà disminuir l’acidesa i donarà una reserva alcalina, de manera que li allarguem la vida de les seves fibres oxidades. Cartell a quadricromia de l’Arxiu Municipal de Barcelona, districte de Sants-Montjuïc. Mesura 100 x 70 cm, és 1942 i està signat per Pallarès. Veure més informació en l’entrada del blog.

ENGLISH. Left: After wet cleaning we do tainting tests on japanese paper, with watercolours. Right: restored poster, gaps infilled with the inpainted washi. . Poster property of Barcelona Municipal Archive, Sants-Montjuïc District. Read further information on the blog post.

CASTELLANO. Izquierda: Después de lavar el cartel se hacen pruebas de tinción con papel japonés y acuarelas. Derecha: Después de restaurar, las lagunas quedan reintegradas con el washi previamente retocado. Cartel a cuatricromía del Archivo Municipal de Barcelona, Distrito Sants-Montjuïc. Mide 100 x 70 cm, es de 1942 y está firmado por Pallarès. Ver más información en la entrada del blog.