Cartell XXIa volta ciclista a Catalunya. U.D. de Sants
Poster 21st cycling tour Catalonia. Sants sports club
Cartel XXIª vuelta ciclista a Cataluña. U.D. de Sants

(Cat – Eng – Esp):

CATALÀ. XXI Vuelta ciclista a Cataluña. Gran Premio Pirelli. Unión Deportiva de Sans. Cartell de 1941 imprès a quadricroma, signat per Ricardo AiA. Mesura 100 x 70 cm. A l’esquerra, tal com va arribar al taller: amb estrips i llacunes considerables, arrugues provocades per un adhesiu antic del revers, i una extrema fragilitat, típica dels papers de pasta mecànica. A la dreta després de restaurar. S’ha rentat, desacidificat i laminat. Les llacunes s’han reintegrat i retocat. Cartell propietat de l’Arxiu Municipal de Barcelona Districte Sants-Montjuïc. Veure més informació en l’entrada del blog.

ENGLISH. XXI Vuelta ciclista a Cataluña. Gran Premio Pirelli. UD de Sans (21st biking tour to Catalonia. Pirelli great price. Sants Sports Club). Poster from 1941, four color printing, signed by Ricardo AiA. 100 x 70 cm. The image on the left shows how it looked before restoration: considerable losses and tears, wrinkles due to an ancient adhesive on the back, severe brittleness, typical in machine-made papers. Right: after restoration. Losses have been infilled and inpainted. Poster property of Barcelona Municipal Archive, Sants-Montjuïc District. Read further information on the blog post.

CASTELLANO. XXI Vuelta ciclista a Cataluña. Gran Premio Pirelli. Unión Deportiva de Sans. Cartel de 1941 impreso a cuatricromía, firmado por Ricardo AiA. Mide 100 x 70 cm. A la izquierda tal como llegó al taller: con rotos y lagunas considerables, arrugas provocadas por un adhesivo antiguo del reverso, y una extrema fragilidad, típica de los papeles de pasta mecánica. A la izquierda después de restaurar. Se ha lavado, desacidificado y laminado. Las lagunas se han reintegrado y retocado. Cartel propiedad del Archivo Municipal de Barcelona Distrito Sants-Montjuïc. Ver más información en la entrada del blog.