Proves de tinció de paper japó per retocar cartell
Color tests on washi for the infilling
Pruebas de tinción de papel japón para retocar

(Cat – Eng – Esp):

CATALÀ. Esquerra: Després de rentar el cartell fem proves de tinció amb paper japó i aquarel·la. Dreta: Un cop restaurat les llacunes queden reintegrades amb el washi prèviament retocat. Cartell de l’Arxiu Municipal de Barcelona Districte Sants-Montjuïc. Veure més informació en l’entrada del blog.

ENGLISH. Left: After wet cleaning we do tainting tests on japanese paper, with watercolours. Right: restored poster, gaps infilled with the inpainted washi. Poster property of Barcelona Municipal Archive, Sants-Montjuïc District. Read further information on the blog post.

CASTELLANO. Izquierda: Después de lavar el cartel se hacen pruebas de tinción con papel japonés y acuarelas. Derecha: Después de restaurar, las lagunas quedan reintegradas con el washi previamente retocado. Cartel del Archivo Municipal de Barcelona, Distrito Sants-Montjuïc. Ver más infromación en la entrada del blog.