Restauració de fulletó amb il·lustració de Passarell
Restoration of booklet with cartoon by Passarell
Restauración de folleto con ilustración de Passarell

(Cat – Eng – Esp):

CATALÀ. Fulletó de la VIII Vuelta ciclista a Cataluña abans (esquerra) i després (dreta) de restaurar. És de l’any 1926, imprès a bicromia en paper de pasta mecànica. El dibuix és de l’il·lustrador Jaume Passarell. Tenia un adhesiu rematant les vores que provocava arrugues i una grapa que oxidava el paper. Estava tot ell molt fràgil i trencadís. Li hem tret el reforç perniciós, l’hem rentat, consolidat i relligat de nou amb un fil enlloc d’una grapa. Fulletó de l’Arxiu Municipal de Barcelona Districte Sants-Montjuïc. Veure més informació en l’entrada del blog.

ENGLISH. Two ink printed booklet on machine-made paper from 1926. Before (right) and after (left) its restoration. Cartoon of the VIII Vuelta ciclista a Cataluña (“7th biking tour to Catalonia”), by catalan artist Jaume Passarell. It had a damaging adhesive on the edges that caused wrinkles, and staples oxidizing paper fibres. The paper was really brittle. The pernicious adhesive has been removed, and then the paper washed. The booklet was sewn with thread instead of the staple. Booklet property of Barcelona Municipal Archive, Sants-Montjuïc District. Read further information on the blog post.

CASTELLANO. Folleto de la VIII Vuelta ciclista a Cataluña antes (izquierda) y después (derecha) de su restauración. Es del año 1926, impreso a bicromia en papel de pasta mecánica. El dibujo es del ilustrador Jaume Passarell. Tenía un adhesivo rematando los bordes que provocaba arrugas y una grapa que oxidaba el papel. Estaba muy frágil y quebradizo. Le hemos quitado el refuerzo pernicioso, lo hemos lavado, consolidado y cosido nuevamente con un hilo en lugar de con grapas. Folleto del Archivo Municipal de Barcelona Distrito Sants-Montjuïc. Ver más infromación en la entrada del blog.