Retoc digital i retoc tradicional
Digital and traditional inpainting
Retoque digital y retoque tradicional

(Cat – Eng – Esp):

CATALÀ. Esquerra: Llacuna reintegrada amb paper japó, que s’havia tintat prèviament en un to similar al del fons. Centre: Sobre la llacuna es col·loca una plantilla amb el retoc digital imprès, sobreposant la imatge d’un cartell sencer. Dreta: Retoc sobre la llacuna reintegrada, en un to més lleu que l’original. Cartell de l’Arxiu Municipal de Barcelona Districte Sants-Montjuïc. Veure més informació en l’entrada del blog.

ENGLISH. Left: Infilled loss with japanese paper, which has been previously tainted similar to the background. Center: Printed template containing the digitized area of a complete poster, used over the loss as a guide. Left: Inpainting in the infilled area, reproducing the missing text on a paler tone. Poster property of Barcelona Municipal Archive, Sants-Montjuïc District. Read further information on the blog post.

CASTELLANO. Izquierda: Laguna reintegrada con papel japón, que se había tintado previamente en un tono similar al del fondo. Centro: Sobre la laguna se coloca una plantilla con el retoque digital impreso, superponiendo la imagen de un cartel completo. Derecha: retoque sobre la laguna reintegrada, en un tono más leve que el original. Cartel del Archivo Municipal de Barcelona, Distrito Sants-Montjuïc. Ver más información en la entrada del blog.