cat: Mesura d’ions Ferro i de pH
eng: Fe+2 test previous to acid phytic, and pH test
esp: Medida de iones hierro y de pH

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Primeres 4 fotos: Mesura de la presència d’ions de ferro amb degradació metal·lo-àcida. El to rosat indica resultat positiu. A baix, esquerra: Després del tractament amb àcid fític s’han complexat els cations causants de la degradació (resultat nul de test). Darrera foto: La mesura del pH després de la restauració (8,5) indica un valor molt més estable al previ (4,0 – 4,5). Veure dades del PROJECTE.

ENGLISH: Images 1-4: Measuring the presence of iron ions which cause acidic degradation. The pink tone indicates positive result. Left bottom image: After treatment with phytic acid, the iron cations have been complexated (null result for the test). Last photo: pH test after restoration indicates a value more stable value (8.5) than before (4.0 to 4.5). See more details of this PROJECT.

CASTELLANO: Primeras 4 fotos: Medida de la presencia de iones de hierro con degradación metalo-ácida. El tono rosado indica resultado positivo. Imagen a bajo, izquierda: Después de l tratamiento con ácido fítico se han complejado los cationes causantes de la degradación (resultado nulo del test). Última foto: La medida del pH después de la restauración (8,5) indica un valor mucho más estable al previo (4,0 a 4,5). Ver más datos de este PROYECTO.