cat: Cantonera rebregada
eng: Worn corner
esp: Cantonera ajada

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Cantonada superior (coberta de darrera). A l’esquerra abans de restaurar. Té cera incrustada a la pell. Abrasió de pell i cartró que han dut a la pèrdua de suport. Pràcticament imperceptibles, els forats amb restes de brida als dos costats. Després de restaurar (dreta) s’han reintegrat les parts perdudes, restituït les brides trencades i consolidat els fulls. Veure dades del PROJECTE.

ENGLISH: Upper corner (back cover). Left image is before restoration. Wax stains embedded in the leather, that had abrasion and left the carboard unprotected and with losses. Practically imperceptible remains flange holes on both sides. After restoration (right) the lost areas have been reinforced and infilled, and the paper sheets consolidated and mended. See more details of this PROJECT.

CASTELLANO: Esquina superior (cubierta trasera). A la izquierda antes de restaurar. Tenía cera incrustada en la piel, abrasión de la piel y el cartón que han provocado pérdidas de soporte. Prácticamente imperceptibles, se aprecian los agujeros para los cierres de cinta (rotas). Después de restaurar (derecha) se han reintegrado las partes perdidas, restituido los cierres rotos y consolidado las hojas. Ver más datos de este PROYECTO.