cat: Tractament de fitats en les tintes metal·lo-àcides
eng: Phytate treatment on iron-gall inks
esp: Tratamiento con fitatos de las tintas metaloácidas

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Abans (esquerra) i després (dreta) de la restauració. La corrosió per tintes metal·loàcides s’ha tractat amb fitat de calci i posteriorment s’ha fet una laminació de reforç que permet, ara sí, passar els fulls sense que es desintegrin. Veure dades del PROJECTE.

ENGLISH: Before (left) and after (right) conservation. Corrosion due to iron gall inks has been treated with phytate acid. Afterwards the papers were lined to reinforce them. Now they can be handled without risk of further desintegration. See more details of this PROJECT.

CASTELLANO: Antes (izquierda) y después (derecha) de la restauración. La corrosión debida a las tinta metalo-ácidas se ha tratado con fitato de calcio y posteriormente se ha laminado como medida de refuerzo. Ahora sí, las hojas se pueden pasar sin que desintegren. Ver más datos de este PROYECTO.