Llibres en rústica: Consolidació del relligat
Spine fixing on a perfect bound book
Libros en rústica: Consolidación de lomo

Català – English – Castellano:

CATALÀ. Llibres sobre scoutisme del fons Joan Ballester. Esquerra: Reforçat dels relligats i addició de manxa per a articular els lloms (i passar de llom ple, o fix, a llom articulat, o buit). Dreta: Muntant les cobertes restaurades sobre sobre el llibre amb l’estructura consolidada. Veure totes les dades d’aquest PROJECTE.
—-
ENGLISH. Scoutism paperback books from Joan Ballester Collection. Left: Books with reinforced sewing and new hollow-back spine (they had no hollow since the spine was fix). Right: mounting the book on the restored covers. See all data concernig this PROJECT.

CASTELLANO. Libros de scoutismo del fondo Joan Ballester. Izquierda: Reforzado de lomos y addición de fuelles para articular los lomos (pasando de lomo lleno a lomo hueco). Derecha: Montando las tapas restauradas sobre el libro con la estuctura consolidada. Ver todos los datos de este PROYECTO.