Restauració de llibres de butxaca
Paperback books restoration
Restauración de libros de bolsillo

Català – English – Castellano:

CATALÀ. Llibres sobre scoutisme del fons Joan Ballester. Esquerra: Abans de la restauració. Despreniment de cobertes per trencament del llom. Dreta: Després de restaurar. Veure totes les dades d’aquest PROJECTE.
—-
ENGLISH. Scoutism paperback books from Joan Ballester Collection. Left: Before restoration. Loose covers due to spine failure. Right: after restoration. See all data concernig this PROJECT.

CASTELLANO. Libros de scoutismo del fondo Joan Ballester. Izquierda: Tapas de cartulina durante la limpieza húmeda y desacidficación. Derecha: Tapas después de consolidar. Ver todos los datos de este PROYECTO.