Neteja humida i consolidació
Wet cleaning and consolidation
Limpieza húmeda y consolidación

Català – English – Castellano:

CATALÀ. Llibres sobre scoutisme del fons Joan Ballester. Esquerra: Les tapes a la pica durant la neteja humida i desacidificació. Dreta: Cobertes després de consolidar-les. Veure totes les dades d’aquest PROJECTE.
—-
ENGLISH. Scoutism paperback books from Joan Ballester Collection. Left: Paper covers during wet cleaning and deacidification. Right: Covers after sizing and mending. See all data concernig this PROJECT.

CASTELLANO. Libros de scoutismo del fondo Joan Ballester. Izquierda: Las tapas en la pila durante la limipeza húmeda y desacidificación. Derecha: Tapas después de haberlas consolidado. Ver todos los datos de este PROYECTO.