Neteja humida i bany de desacidificació
Bath cleaning and deacidification
Limpieza húmeda y baño de desacidificación

(cat – eng – esp):

CATALÀ: ‘Els estralls de la guerra’, de Goya (col·lecció privada). Imatge corresponent al tractament de neteja humida i desacidificació amb hidròxid de calci, amb els fulls en immersió aquosa, a la pica. Veure més dades d’aquest PROJECTE o llegir l’ENTRADA.

ENGLISH: ‘The Disasters of War’ by Goya (private Collection). Image corresponding tha bath and deacidification treatment (with calcium hydroxide), in the sink. See more data for this PROJECT or read the POST.

CASTELLANO: ‘Los desastres de la guerra’, de Goya (colección privada). Imagen correspondiente al tratamiento de baño en agua y desacidificación con hidróxido de calcio, en la pila. Ver más datos de este PROYECTO o leer la ENTRADA.