Tractament de taques i consolidació
Stain removal and consolidation
Tratamiento de manchas y consolidación

(cat – eng – esp):

CATALÀ: ‘Els estralls de la guerra’, de Goya (col·lecció privada). Gravats números 49, 50, 52, 53 i 54 (de dreta a esquerra). Tenen taques d’una cola sintètica que es devia posar posteriorment quan alguns dels fulls es van desprendre. La foto de l’esquerra és després de la neteja humida, durant la qual els residus de cola animal van marxar, però no en canvi la cola sintètica, que era altament insoluble en aigua. Va caldre fer un tractament d’aquestes taques amb dissolvents, perque l’adhesiu ressecava el paper i impedia la seva natural higroscopicitat. En la imatge de la dreta s’ha retirat aquesta cola i també s’han consolidat les pèrdues de suport. Veure més dades d’aquest PROJECTE o llegir l’ENTRADA.

ENGLISH: ‘The Disasters of War’ by Goya (private Collection). Prints number 49, 50, 52, 53 and 54 (right to left). They had synthetic glue stains that might have been added in a former intervention (left edge), intending to attach the loose sheets. Left image: after removing animal glue residues, with water, that left unaffected the synthetic glue. It was necessary to make a solvent treatment for these residues as they were drying the paper and prevented its natural hygroscopicity. See more data for this PROJECT or read the POST.

CASTELLANO: ‘Los desastres de la guerra’, de Goya (colección privada). Grabados números 49, 50, 52, 53 y 54 (de derecha a izquierda). Tienen manchas de una cola sintética que se debió poner posteriormente, cuando algunas de las hojas se desprendieron. La foto de la izquierda es después de la limpieza húmeda, durante la cual los residuos de cola animal se fueron, pero no en cambio el pegamento sintético, que era altamente insoluble en agua. Hubo que hacer un tratamiento de estas manchas con disolventes, porque el adhesivo resecaba el papel e impedía su natural higroscopicidad. En la imagen de la derecha se ha retorado ya el adhesivo y también se han consolidado las pérdidas de papel. Ver más datos de este PROYECTO o leer la ENTRADA.