Contracoberta posterior amb pany encastat
Back cover with inlayed lock
Tapa posterior con cerradura engastada

Bookbinding conservation: Back cover with inlaid lock

Cat. – Eng. – Esp.:

CATALÀ: Manuscrit enquadernat en pell, propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC).
Llegeix l’ENTRADA per a saber-ne més.

ENGLISH: Manuscript bound in full leather, owned by the Architects’s Association of Catalonia (CoAC).
Read the POST to know more.

CASTELLANO: Manuscrito encuadernado en piel, propiedad del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC).
Lee la ENTRADA para saber más.