Contracoberta posterior amb pany encastat
Inner back cover with inlayed lock
Contratapa posterior con cerradura engastada

Bookbinding conservation: Inner back cover with inlayed lock (before and after rust removal)

Cat. – Eng. – Esp.:

CATALÀ: Manuscrit enquadernat en pell, propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC).
Part interna de la coberta posterior, després de treure la guarda. Esquerra: El tancador és encara encallat dins el pany, i ambdues peces estan visiblement rovellades. Dreta: Pany i tancador desencallats, després de treure’n el rovell.
Llegeix l’ENTRADA per a saber-ne més.

ENGLISH: Manuscript bound in full leather, owned by the Architects’s Association of Catalonia (CoAC).
Inner back cover, after removing the pastedown. Left: The bolt clasp is still stuck into the lock and both pieces are visibly rusted.Right: Unlocked lock and bolt clasp, after removing rust.
Read the POST to know more.

CASTELLANO: Manuscrito encuadernado en piel, propiedad del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC).
Parte interna de la tapa posterior (por dentro), después de quitar la guarda. Izquierda: El cerradero está aún atascado dentro de la cerradura, y ambas partes están visiblemente oxidadas. Derecha: Cerradura y cerradero desatascados, después de retirar la herrumbre.
Lee la ENTRADA para saber más.