Restauració d’enquadernació renaixentista amb pany
Conservation of renaissance bookbinding with lock
Restauración de encuadernación renacentista con cerradura

Cat. – Eng. Esp.:

CATALÀ: Manuscrit enquadernat en pell, propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Abans (imatge de dalt) i després de la restauració (a sota). La tanca amb el tancador a la coberta de darrera (esquerra) ha estat desblocada i tornada a col·locar a la coberta de davant (dreta).
Llegeix l’ENTRADA per a saber-ne més.

ENGLISH: Manuscript bound in full leather, owned by the Architects’s Association of Catalonia (CoAC). Before (top image) and after conservation (bottom). The bolt clasp locked on the back cover (left) has been unlocked and placed back in the front cover (right).
Read the POST to know more.

CASTELLANO: Manuscrito encuadernado en piel, propiedad del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC). Antes (imagen de arriba) y después de la restauración (debajo). El cierre con el cerradero en la tapa de detrás (izquierda) se ha desbloqueado y vuelto a poner en la tapa de delante (derecha).
Lee la ENTRADA para saber más.