Sant Antoni de Pàdua cobrint el pany
Saint Anthony of Padua covering the lock
San Antonio de Padua sobre la cerradura

Saint Anthony of Padua's holy card on a pastedown of a renaissance bookbinding

Cat. – Eng. – Esp.:

CATALÀ: Manuscrit enquadernat en pell, propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Guarda amb estampa de Sant Antoni (patró dels manobres, arquitectes, constructors), a la coberta posterior, cobrint el pany. No és la primera vegada que he vist una pintura groga com aquesta. En altres ocasions era per sobre de l’enquadernació, amb aparent manca d’intenció artística. La possibilitat de que fos una pintura a base de sofre amb l’objectiu de desinfectar o prevenir atacs d’insectes, sembla bastant probable. La coberta està pràcticament solta pel pes del pany. Llegeix l’ENTRADA per a saber-ne més.

ENGLISH: Manuscript bound in full leather, owned by the Architects’s Association of Catalonia (CoAC). Pastedown with Saint Anthony’s holy card (patron of bricklayers, architects and constructors), covering the lock. It is not the first time that I have seen a yellow paint like this, the other times it was on the binding surface, with apparent lack of artistic intentions. The possibility that it was  a sulphur based paint with disinfectant purposes seems quite feasible. The board is almost loose due to the weight of the iron lock. Read the POST to know more.

CASTELLANO: Manuscrito encuadernado en piel, propiedad del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC). Antes de la restauración: Guarda posterior con la estampa de San Antonio de Padua (patrón de los arquitectos, constructores y albañiles) cubriendo la cerradura. No es la primera vez que he visto una pintura amarilla como esta. En otras ocasiones estaba por encima de la encuadernación, con aparente de falta de intención artística. La posibilidad de que fuera una pintura a base de azufre con el objetivo de desinfectar o prevenir ataques de insectos, parece bastante probable. La cubierta está prácticamente suelta debido al peso de la cerradura de hierro. Lee la ENTRADA para saber más.