Szirmai. Lligadura de cobertes gòtiques
Szirmai. Boards attachment on gothic bindings
Szirmai. Atadura de tapas góticas

Szirmai. Boards attachment on gothic bindings

Cat. – Eng. – Esp.:

CATALÀ: El recorregut de la unió dels nervis amb les cobertes coincideix amb l’estructura descrita per Szirmai en la il·lustració 9.33 ([b] i [B]) de la pàgina 223: cada nervi està enllaçat per mitjà de dos forats perpendiculars al llom. J.A. Szirmai: The Archaeology of Medieval Bookbinding. Ed. Ashgate, 1999. Llegeix l’ENTRADA per a saber-ne més.

ENGLISH: Lacing paths match the described structure by Szirmai in figure 9.33 ([b] and [B]) on page 223: each sewing support is laced through two holes perpendicular to the spine. J.A. Szirmai: The Archaeology of Medieval Bookbinding. Ed. Ashgate, 1999. Read the POST to know more.

CASTELLANO: Manuscrito encuadernado en piel, propiedad del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC).
El recorrido de la unión de los nervios con las tapas coincide con la estructura gótica descrita por Szirmai en la ilustración 9.33 ([b] y [B]) de la página 223: cada nervio está enlazado por medio de dos agujeros perpendiculares al cajo. J.A. Szirmai: The Archaeology of Medieval Bookbinding. Ed. Ashgate, 1999.
Lee la ENTRADA para saber más.