Publicacions i conferències

CASTELLANOenglish

  • Instituto Patrimonio Cultural España: Jornada Técnica re-En-papelamosEn restauración de papel, nos mojamos“. Conferència dins la Jornada tècnica Re-En-Papelamos. La función del agua en las intervenciones. Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), Madrid. Setembre, 2018. Enllaç.

News in Conservation (#68, August 2018)

  • Mestre, Jordi; Vergés, Josep Maria; Udina, Rita.  “El mirall de plata en les fotografies: importància, mecanisme d’aparició i nou procediment d’eliminacióÚnicum (núm. 17). Juny, 2018. Ed. ESCRBCC (Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya). Dipòsit legal: B-16094-2002, ISSN: 1579-3613. Pàgines 5-14 i 127-131.
  • Cores International Symposium, 2018 (Brugge, Belgium): Between cherishing damage and cleaning up the messReversible vs Irreversible. Cores International Symposium: Between cherishing damage and cleaning up the mess. Restorers, collection managers and researchers on conservation and restoration, 2a edició (Bruges, Bèlgica). Maig, 2018. Fes el xafarder a l’àlbum Facebook.
  • Suitability of Powdered micro-Cellulose for its Use in Paper ConservationUdina, Rita; Escolano, Amparo: “La idoneïtat de la micro-celulosa en pols per al seu ús en restauració de paper” (The Suitability of Powdered Micro-Cellulose for its Use in Paper Conservation). RECH4 postprints pp.55-64 del text, o 29-33 del pdf). Split, Croàcia. Octubre 2017.