Article Unicum: La unió fa la força?

Publicacions > La unió fa la força? (Unicum #14)

CASTELLANOenglish

 • Títol: La unió fa la força? Estudi de la consistència de les estructures de llibres i propostes d’intervenció.
 • Publicat a: Unicum, número 14 (juliol, 2015). Pàgs. 63-86 (català) i 199-210 (castellà). Ed. ESCRBCC (Barcelona).  Dip.Leg.: B-16094-2002, ISSN:1579-3613.
  Descarrega-te’l aquí.
 • Autora: Rita Udina.
 • Paraules clau: llibre, enquadernació, relligat, nervi, llom, estructura, arqueologia del llibre.
 • Resum: Els llibres són objectes complexos en la seva estructura. Per a fer un bon diagnòstic de restauració cal discernir els danys intrínsecs a la seva construcció dels aliens. En aquest article s’examinen algunes de les estructures més conegudes, valorant els seus punts forts i febles d’acord amb aquests conceptes: costura, adhesió, articulació i proporció. Finalment es mostren tres casos de restauració que recullen les idees anteriors.

unicum article estructures llibres 

L’article inclou:

 • Descriptors de les estructures d’enquadernacions més comunes al llarg de la història, amb il·lustracions esquemàtiques de l’arqueologia del llibre.
 • Fitxes de degradacions més habituals en enquadernacions tipus.
 • Propostes d’intervenció per als danys habituals.

I s’estructura així:

 • Blanques o negres? (descripció dels connectors)
 • L’esquelet del llibre. Exemples i evolució
 1. Relligats sense nervis
  1.1. En cadeneta
  1.2. Cosits a la coberta
 2. Relligats amb nervis
  2.1. Nervis cosits a la coberta i llom articulat
  2.2. Nervis cosits a la coberta i llom ple
  2.3. Nervis encolats a la coberta i llom articulat
  a) sobre vetes
  b) sobre cordes
 • Descripció de tres estructures dels s.XIX-XX i la seva restauració.
 1. Àlbums.
 2. Llibres de llom fix (de butxaca).
 3. Llibres desproporcionats.
 • Conclusió

Descobreix amb aquesta passejada històrica les entranyes dels llibres!
Us el recomano i espero que us sigui d’utilitat. Podeu comprar-lo en paper, o bé descarregar la versió on-line.


Continguts relacionats:

 Classificació estructural de les capçades