Restauració d’albúmines

CASTELLANOEnglis

Serveis > Restauració de fotografies > Fotografies a l’albúmina

Les albúmines són fotografies sobre paper, on l’emulsió que conté les sals de plata està feta amb clara d’ou, albúmina. Ens acostumen a arribar esgrogueïdes i clivellades per la tensió que fa l’emulsió, l’albúmina, sobre un paper normalment molt prim. Per evitar que es cargolessin s’enganxaven en cartolines ben gruixudes.
Conservació i restauració de fotografies
A dalt, esquerra: Albúmina amb pèrdua de suport considerable. Dreta: Després de consolidar el paper i adherir-la sobre una cartolina de conservació gruixuda. Les llacunes no s’han intervingut per fer-ho únicament de manera digital.


Conservació i restauració de fotografies
A dalt, esquerra: Típica albúmina adherida en cartolina. Aquesta de la Biblioteca Delmiro de Caralt (Filmoteca de Catalunya). Preferiria que no fes falta recórrer a la microscopia perque els efectes de la neteja siguin apreciables… però de vegades no es pot més que això. Dreta: Després de la neteja superficial de l’emulsió fotogràfica.