Avís legal

CASTELLANOenglish

Compartir IGUAL mencionant l’AUTORA i l’ENLLAÇ.

L’accés, navegació i ús de la pàgina web ritaudina.com és responsabilitat de l’usuari, de manera que aquest es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. L’usuari es compromet a realitzar la descàrrega i ús de qualsevol dels continguts de ritaudina.com de manera que no infringeixin la política de la pàgina web respecte a Propietat Intel·lectual, llevat que hi hagi una autorització expressa per part de Rita Udina, d’utilitzar aquests continguts.

Tots els drets d’autor i de propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina web ritaudina.com (incloent, entre altres, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics, textos, arxius de text, àudio i vídeo) són propietat de Rita Udina o han estat obtingudes les preceptives autoritzacions per a la utilització d’aquests continguts i per a la seva inclusió a la pàgina web, pel que està prohibida la seva utilització sense l’expressa autorització per part de Rita Udina. S’autoritza als usuaris del lloc web a utilitzar els continguts de la pàgina web única i exclusivament per al seu ús privat. Per tant, queda terminantment prohibit qualsevol reproducció, comunicació i/o distribució d’aquests continguts amb fins comercials o lucratius; així com la seva modificació (especialment el retallat o eliminació de marques d’aigua), alteració o descompilació.
Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment exprés de la titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la falta de resposta pugui ser considerada presumpta autorització.

La divulgació total o parcial dels continguts propietat intel·lectual de la Rita Udina es permetrà, si és per a altres fins que no siguin comercials, sempre que:

  • Se sol·liciti prèviament i s’obtingui resposta positiva.
  • S’inclogui un enllaç visible a la font original d’aquests continguts.
  • S’indiqui clarament si el text és verbatim, s’ha tallat, o s’ha modificat.

Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de “copyright” o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció del contingut a drets d’autor així com els sistemes de protecció o empremtes digitals que poguessin estar inclosos en els mateixos.

A això ens referim quan emprem aquest símbol:Compartir IGUAL citant AUTORA i ENLLAÇ